Втора Европейска конференция за аниридия 2014 – Венеция, Италия

Untitled10603995_738083799560085_8965083455541851828_o

Втората европейска конференция за аниридия 19-20 септември, състояла се във Венеция, Италия даде възможност на учени, специалисти, пациенти и представители на пациентски организации да се запознаят с нови, важни лечения и подходи за лечение на аниридия. Многобройните презентации на генетици,10628865_738078109560654_910176880792861759_o офталмолози, педиатри обобщаваха ценна информация и заключения на базата на личен опит и познания. Тази мултидисциплинарна общност допринесе за един по-глобален поглед към проблемите на хората с аниридия. Изключително полезна бе предоставената възможност за обмяна на опит и изказване на мнения от специалисти на конкретно зададени въпроси от пациенти или техни представители. Конференцията даде възможност за още по-мотивирано ангажиране, както на специалистите, така и на пациентските организации за сътрудничество в името на общата кауза. Асоциация Аниридия България осигури участието на български специалисти – генетик и офталмолог (глаукома специалист) на конференцията, като предпоставка за тяхното съдействие при постигане на целите на сдружението, част от които са заложени и като дейност в текущия проект на ААБ.

10708662_738093016225830_9106908696353886885_oКонференцията допринесе за постигане на допълнителни договорености с ясен план график, чрез провеждането на работна среща между Аниридия България и Аниридия Норвегия, отвъд вече предвидените дености в изпълявания от АБ проект BG05/333. Работната среща бе по повод доразвиването на една от заложените дейности в текущия проект на сдружението, а именно създаването на Регистър на пациентите с аниридия в България. На работната среща бе разисквано, каква медицинска информация да съдържа регистъра и как тя би могла да се актуализира при наличието на нов проект свързан с изследването на това рядко заболяване, както и възможностите за включването на регистъра в една европейска платформа за аниридия. На срещата бе подписан протокол между двете партньрски асоциации с ясен план график на договореностите.

10694195_738082209560244_4880503739067349954_oКонференцията обогати участниците в нея не само нови знания и опит, но и с много нови приятелства и запознанства.

Коментарите са забранени.