НАРЪЧНИК ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

От тази страница всеки, който има нужда от повече информация може да изтегли Наръчник за добри практики, изработен от нашият официален партньор по проекта – Асоциация Аниридия Норвегия.

Част 1-ва, Част 2-ра, Част 3-та

наръчни_снимка