Мисия и Цели

Цели на Асоциацията

  1. Да защитава  правата на хората с аниридия.
  2. Да подпомага  обединяването, насърчаването  и  информирането  на хора с аниридия  и адаптирането им към обществото.
  3. Да подпомага  професионалното  развитие  и  квалификация  на  изследователите и медиците в областта,  свързана с диагностиката, лечението и рехабилитацията на аниридия.
  4. Да запознава  обществото с особеностите на заболяването,  диагностицирането,  лечението и рехабилитацията на аниридия,  както и с физиологическите и психологически последствия от него.
  5. Да насърчава  и подпомага  развитието  на  изследвания  за аниридия в България и в чужбина.
  6. Да създава  контакти  с  подобни  организации  в  страната  и  чужбина.
  7. Да осъществява  контакти  и  постоянен  диалог  между  Асоциацията  и ръководните органи  и  институции  в  Р. България,  имащи отношение към това заболяване /Министерство на здравеопазването,  Министерство на труда и социалната политика,  Национална здравно осигурителна каса,  Агенция по лекарствата,  Национална трудово експертна лекарска комисия и др./
  8. Да предприема  мерки за преодоляването на емоционалните последствия от заболяването,  както и  професионална преквалификация и социална рехабилитация на хората с аниридия.
  9. Да осигурява  средства за лечение и подпомагане на болните от  аниридия  в България и чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *